8 Αυγ 2008

Επανίδρυση ή οπισθοδρόμηση

Όλα ξεκίνησαν το 1988 με το νόμο 1790, όταν ο τότε υπουργός Γ. Ποτάκης, στο άρθρο 7 έβαζε στο 11μελές Δ.Σ. του ΕΛΓΑ τρεις (3) εκπροσώπους των αγροτών, έναν εκπρόσωπο της ΓΕΣΑΣΕ και δύο της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτό δεν «τόλμησε» να το αλλάξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το νόμο 2040 του 1992, αντιθέτως αύξησε σε τέσσερις (4) τους αγρότες, με έναν εκπρόσωπο της ΣΥΔΑΣΕ. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση Καραμανλή και τους μειώνει σε έναν (1), τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ παράλληλα κάνει 9μελές το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, με το νέο νόμο για την κτηνοτροφία, που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Α. Κοντός.

Εμείς δεν θα κρίνουμε το πόσα άτομα θα έχει το Δ.Σ. ενός Οργανισμού. Όταν όμως κάποιοι μίλαγαν για «επανίδρυση» του ΕΛΓΑ, του μοναδικού φορέα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, από τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές (με τις κατ΄ εξαίρεση αποζημιώσεις και την εισφοροδιαφυγή κ.α.), που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερχρέωσή του (το χρέος ξεπερνά τα 3 δις ευρώ) σε ιδιωτικές τράπεζες, για την καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων, σίγουρα το τελευταίο που θα σκέφτονταν όσοι τους άκουγαν, θα ήταν η μείωση του Δ.Σ. και η απουσία από αυτό των αγροτοσυνδικαλιστών. Δηλαδή προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε ένα Οργανισμό που θα λειτουργεί με στόχο το κέρδος όπως η ΔΕΗ; Δεν θα ασκεί πια κοινωνική πολιτική και δεν θα είναι μέσο στήριξης του εισοδήματος του αγρότη;

Σύμφωνα με το νέο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
Το πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Τον αντιπρόεδρο, που αποτελεί εκπρόσωπο του ΥπΑΑΤ
Δύο εκπρόσωπους του ΥΠΑΑΤ που έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα γεωργικής παραγωγής
Έναν ειδικό επιστήμονα υπάλληλο του ΥπΑΑΤ ο οποίος θα διαθέτει γνώση και εμπειρία σε θέματα γεωργικών ασφαλίσεων
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ
Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ
Έναν εκπρόσωπο από το τακτικό προσωπικό του ΕΛΓΑ
Δηλαδή θα έχουμε έξι (6) άτομα που θα επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Πάντως μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των κτηνοτρόφων, για την κάλυψη πρόσθετων ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο, στο νέο νόμο για την κτηνοτροφία, προστέθηκαν στον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:
Α) Παραφυματίωση αιγών και προβάτων
Β) Προϊούσα πνευμονία αιγών και προβάτων
Γ) Λιστερίαση αιγών και προβάτων
Δ) Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών
Ε) Νόσος οιδήματος αιγών
Στ) Γαγγραινώδης μαστίτιδα βοοειδών
Ζ) Κολιβακιλλική μαστίτιδα βοοειδών
Η) Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή βοοειδών
Θ) Ειλεός βοοειδών
Ι) Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών
Ια) Νοζεμίαση μελισσοσμηνών
Ιβ) Σηψηγονία (αμερικανική) μελισσοσμηνών
Ιγ) Σεισμός
Ιδ) Κατολίσθηση εδάφους
Ιε) Καθίζηση εδάφους
Ιστ) Πυρκαγιά από ανωτέρα βία
Η κάλυψη από τον ΕΛΓΑ των παραπάνω ζημιογόνων αιτίων ενεργείται άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου.